levisautomobile-logo

Cel mai mare parc de autoutilitare din Cluj-Napoca. Garanție-Finanțare.

Politica Levis Automobile SRL privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal conform legii nr. 677/2001

Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre principalele preocupări ale Levis Automobile SRL. De aceea, Levis Automobile SRL, în calitate de operator de date, urmărește să se asigure în permanență că sistemele sale de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și că sunt respectate toate principiile și cerințele legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Informații generale prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă pe baza respectivelor date.

Prezentul document reprezintă sumarul politicii implementate la nivelul Levis Automobile SRL, privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților și/sau posibililor clienți, persoane fizice, ale împuterniciților acestora și, respectiv ale beneficiarilor reali. Identitatea operatorului Levis Automobile SRL este o societate care comercializeaza Autoturisme si Autovehicule usoare pana in 3,5 t, având sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj, str.Victor Felea nr.6, Ap.4, tel. 0740.232.634, website: www.levisautomobile.ro, e-mail: office@levisautomobile.ro.

Scopurile si temeiurile prelucrării Datelor cu caracter personal pe care le colectăm inainte de a trimite o ofertă sau a avea o relatie comercială, prin furnizarea voluntară de către investitori și a împuterniciților acestora a respectivelor date sau la sediul societății noastre, sunt prelucrate de către Levis Automobile în următoarele scopuri: temeiurile prelucrării datelor personale fiind, după caz – obligația legală, interesul legitim, încheierea și executarea contractului și consimțământul;  prestarea de servicii si/sau relații comerciale, respectarea de către Levis Automobile SRL  a prevederilor legale referitoare la cunoașterea clientelei, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care se prelucrează atât date obținute direct de la persoana vizată, cât și date obținute din surse publice (baze de date privind regimurile sancționatorii internaționale)  derivate din legislația aplicabilă societății, inclusiv a celei fiscale în aplicarea întăririi conformării fiscale naționale și internaționale și a disciplinei financiare Ø soluționarea petițiilor adresate catre Levis Automobile SRL privind activitatea desfășurată, recepționate direct sau prin intermediul site-ului www.levisautomobile.ro Ø transmiterea de informații, oferte, la inițiativa persoanelor vizate, pe bază de consimțământ liber exprimat (abonare/dezabonare newsletter)